Polityka prywatności

Polityka prywatności gabinetu refleksologii i fizjoterapii

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez gabinet refleksologii i fizjoterapii w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę internetową.

§ 1 Definicje

 1. Gabinet – gabinet refleksologii i fizjoterapii posiadający usługi elektroniczne,
 2. Strona – strona internetowa Gabinetu,
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług Gabinetu,
 4. Administrator danych – Gabinet jest administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2 Dane osobowe

 1. Gabinet przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celach związanych z marketingiem, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Gabinet mogą obejmować: a) Imię i nazwisko, b) Adres e-mail, c) Numer telefonu, d) Inne dane niezbędne do realizacji usług, o których Użytkownik zostanie poinformowany przy ich zbieraniu.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne w celu korzystania z niektórych Usług Gabinetu.

 4. Gabinet gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników oraz podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 Pliki cookies

 1. Strona Gabinetu może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług, analizy statystyk odwiedzin oraz personalizacji treści i reklam.

 2. Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcje Strony.

§ 4 Reklama i marketing

 1. Gabinet może przesyłać Użytkownikowi informacje marketingowe, w tym newsletter, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę poprzez zapisanie się do subskrypcji.

 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, klikając odpowiedni link dostępny w każdej przesyłanej wiadomości.

§ 5 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 2. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie.

§ 6 Zmiany w polityce prywatności

 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

 2. Zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie.

 3. Użytkownicy, korzystając z Usług Gabinetu po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności, akceptują nowe postanowienia.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie.

Zaktualizowana Polityka prywatności powinna spełniać podstawowe wymagania polskiego prawa dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzania danych drogą elektroniczną. Jednakże, zalecamy, aby ostateczna wersja polityki była skonsultowana z prawnikiem w celu dokładnej analizy zgodności z aktualnymi przepisami i indywidualnymi potrzebami Gabinetu.